Selecteren wat van toepassing is *
Voornaam *
Achternaam *
Geboortedatum (dd/mm/jjjj) *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
E-mail *
Telefoonnummer *
IBAN rekeningnummer *
Ondergetekende verleent hierbij
tot wederopzegging machtiging
aan Oldtimer Caravan Club om
van zijn/haar bovengenoemde
rekening bedragen af te schrijven
wegens de jaarlijkse contributie. *


Gezinslid? (9 EUR per jaar)
Gezinslid voornaam
Gezinslid achternaam
Gezinslid geboortedatum (dd/mm/jjjj)
Gezinslid e-mail
Gezinslid telefoonnummer
Gezinslid IBAN rekeningnummer
Ondergetekende gezinslid verleent
hierbij tot wederopzegging machtiging
aan Oldtimer Caravan Club om
van zijn/haar bovengenoemde
rekening bedragen af te schrijven
wegens de jaarlijkse contributie.


Kampeermiddel
(Selecteren wat van toepassing is) *
Merk caravan/kampeermiddel *
Type *
Bouwjaar *
Eventueel kenteken
Verificatie: