Selecteren wat van toepassing is *
Voornaam *
Achternaam *
Straatnaam *
Postcode *
Woonplaats *
Geboortedatum (dd/mm/jjjj) *
Telefoonnummer *
E-mail *
IBAN rekeningnummer *
Ondergetekende geeft hierbij tot wederopzegging toestemming aan de O.C.C. om van zijn/haar bovengenoemde rekening de jaarlijkse contributie af te schrijven en als nieuw lid naam, woonplaats en type caravan in het clubblad te vermelden. *


Gezinslid? (9 EUR per jaar)
Gezinslid voornaam
Gezinslid achternaam
Gezinslid geboortedatum (dd/mm/jjjj)
Gezinslid telefoonnummer
Gezinslid e-mail
Gezinslid IBAN rekeningnummer
Ondergetekende geeft hierbij tot wederopzegging toestemming aan de O.C.C. om van zijn/haar bovengenoemde rekening de jaarlijkse contributie af te schrijven en als nieuw gezinslid naam en woonplaats in het clubblad te vermelden.


Kampeermiddel
(Selecteren wat van toepassing is) *
Merk *
Type *
Bouwjaar *
Kenteken
Verificatie: