Bestuurs- en Commissieleden

 

BESTUUR

Voorzitter Arjen Ritsma
Secretaris Jurrie van den Berg
Penningmeester/ Ledenadministratie Sybren Westra
Publieke Zaken Kitty Zwarts
Evenementen Dirk T. van den Broek

TECHNISCHE COMMISSIE

Voorzitter/Verzekeringszaken Kees en Berry van Setten
Commissielid Dhr. Wim Baks
Commissielid Dhr. Wytze de Boer
Commissielid Dhr. Sybren Westra
Commissielid Dhr. Jurrie van den Berg
Commissielid Dhr. Tinus Zwarts

DIVERSE

Taxatie Fred Leeflang
Internet Commissie John Bronkhorst
Fehac Commissie Arjen Ritsma
Beurzen en Representatie Gerrit van der Kolk
Documentatie Tinus Zwarts
Clubartikelen Pytsje Westra
Jubilea, Lief en Leed Ineke van den Berg

OOR COMMISSIE

Beheerder Frans Josemanders
Administratie Sybren Westra

REDACTIE DE KAMPEERWAGEN

Tinus en Kitty Zwarts

Oldtimer Caravan Club ouderwets gezellig sinds 1987