Redactie De Kampeerwagen

Ons clubblad “De Kampeerwagen” wordt twee maandelijks (elke even maand) uitgegeven. Hierin worden o.a. allerlei zaken over de vereniging geplaatst: uitnodigingen voor bijeenkomsten voor keuringen en verslagen daarover, de laatste familieberichten, nieuws van het O.O.R. etc.. Kortom alles wat met de Oldtimer Caravan Club en de klassieke kampeerwagens te maken heeft. Ook in elk nummer “te koop/-te koop gevraagd” advertenties met daarin allerlei vraag en aanbod: caravans maar ook voortenten, (oude) koelkastjes, onderdelen en dergelijke.

Kortom een blad wat heel geliefd is bij de leden van de O.C.C.!

Ook niet leden kunnen in dit O.C.C. clubblad een kleine advertentie plaatsen. Deze (vertroeteltjes) kunt u opgeven bij het redactieadres.

Tarieven adverteren
– 1 hele pagina, kosten 25 EUR
– 1/2 pagina, kosten 15 EUR
– Bewijsnummer, kosten 2 EUR
Vertroeteltjes tot 500 lettertekens
– Leden 2x per jaar is gratis
– Voor niet leden, kosten 8 EUR en met foto 13 EUR

Voor advertenties, foto’s en kopij; neem dan contact ons op:
Tinus en Kitty Zwarts, hoefslag 6, 8391BJ Noordwolde, [email protected]

IMG_20160817_220731978

Oldtimer Caravan Club ouderwets gezellig sinds 1987